،قبول وکالت در دعاوی : کیفری،حقوقی تجاری،
تماس با ما

کد تماس با ما

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 8:17 | نویسنده : قهرمان ولیزاده درخشان
منابع درسی که خودم  برای آزمون وکالت استفاده کردام ونتیجه آن را نیز دیدام   و از قوانین فرعی بیان شده غافل نشوید .با امید به موفقیت تان در آزمون وکالت باتشکر 

 

 

 

درس

 

 

 

منابع پیشنهادی

 

 

نویسنده

 

 

 

انتشارات

حقوق مدنی

۱ـ قانون مدنی در نظم حقوقی

کاتوزیان

میزان 

۲ـ تست مدنی 

شهبازی

میزان و موسسه دادافرین

۳ـ کتاب عقود معین ۲ جلدی 

کاتوزیان 

گنج دانش

قواعد عمومی قراردادها  

صفایی

میزان 

4- کمک حافظه دوراندبشان مدنی

دوراندیشان

 

آیین دادرسی مدنی

۱- قانون آیین دادرسی مدنی

 

مجد یا میزان 

آیین دادرسی مدنی بنیادین

شمس

دراک

2- کمک حافظه دوراندیشان آ.د.مدنی

۳ـساده‌ساز آیین دادرسی  مدنی

فرحناکیان 

میزان

۴-

جزا

۱ـ حقوق جزای عمومی دوجلدی

  اردبیلی

۲ـمحشای قانون مجازات اسلامی.قشمن تعزیرات

گلدوزیان

مجد

3-کمک حافظه دور اندیشان جزا

 

 

آیین دارسی کیفری

۱ـ قانون ا.د.ک 

 

مجد یا میزان 

۲ـ قانون تشکیل دادگاه دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه

 

مجد یا میزان 

۳ـآیین دارسی کیفری

خالقی

شهر دانش

4- کمک حافظه دوراندیشان آد.کیفری

 

تجارت

۱ـحقوق تجارت ۵ جلدی و

اسکینی

سمت

ساده ساز حقوق تجارت

 

فرحناکیان 

 

میزان

 

اصول

۱ـ اصول استنباط اسلامی 

محمدی

دانشگاه تهران

2_کمک حافظه دوراندشان اصول

3_اصول فقه چاپ داد آفرین

 


برچسب‌ها: منابع آزمون وکالت92

ادامه مطلب